Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Inledning

För  oss är det av vikt att du alltid ska känna dig trygg och säker när du  lämnar dina personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy vill vi  på ett transparent och överskådligt sätt informera varför och hur vi  hanterar dina personuppgifter enligt gällande  personuppgiftslagstiftning. Detta görs i ett led att du som fysisk  person ska känna dig skyddad när vi hanterar känsliga uppgifter och är  reglerad av nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vi reserverar oss för att  vår integritetspolicy kan komma att uppdateras. För att alltid se den  senaste versionen, vänligen besök fodralkungen.se

 

2. Ansvar av dina personuppgifter

Fodralkungen AB bedriver e-handelsföretaget Fodralkungen.se, med organisationsnummer 559234-4583, och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

 

3. Personuppgifter vi samlar

Som  företag kan vi samla in olika personuppgifter om dig när du besöker vår  webshop eller beställer produkter i denna. Vi kan även samla  personuppgifter om dig vid kontakt av vår kundtjänst eller annan form av  korrespondens med oss.

 

Exempel på personuppgifter vi kan samla finns listade nedan:

 

Kontaktuppgifter

 • Namn
 • Adress, e-postadress och telefonnummer

 

Köp och betalning

 • Betaluppgifter  och information om valt betalsätt (vi sparar ej kreditkortsuppgifter,  denna känsliga information hanterar enbart valt kredit- och  betaltjänsteföretag som t.ex. din bank)
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt
 • Betalningshistorik

 

IT

 • Platsinformation ifrån mobila enheter, t.ex. din mobil eller surfplatta
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som sajtbesökaren använder och dess inställningar
 • IP-adress
 • Lagrade Cookies

 

Övrigt

 • Uppgifter som lämnas vid kontakt med vår kundtjänst

 

4. Personuppgifter som samlas ifrån tredje part

Förutom att uppgifter samlas ifrån dig direkt vid t.ex. köp i vår webshop, kan personuppgifter samlas in via tredje part.

Uppgifter som samlas ifrån tredje part är:

 • Adressuppgifter i offentliga register (för att garantera att vi har korrekt adress till dig)
 • Information om kreditvärdighet ifrån banker eller upplysningsföretag

 

5. Varför och hur vi använder dina personuppgifter

 

Ändamål och laglig grund

De  personuppgifter vi har samlat om dig används i olika avseenden. I vårt  åtagande om transparens kommer vi nedan att lista varför och hur dessa  personuppgifter används - allt för att du som individ ska känna dig  trygg när du handlar ifrån oss.

 

Nedan ger vi exempel på  behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig  grund som ligger till grund för detta.

 

Lagring

Dina  uppgifter sparas normalt sett så länge som uppgifterna är nödvändiga  för att kunna uppfylla våra ändamål. Uppgifter kan också komma att  sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Men oavsett vad  tycker vi det är viktigt att du känner till hur länge dina uppgifter  sparas. Vi kommer i tabellen nedan transparent visa detta.

 

Ändamål
Behandlingar som utförs
Laglig grund
Lagringsperiod
Administration av din beställning
 • Bekräftelse av identitet.

 • Leverans av produkt eller tjänst samt kommunikation angående denna.

 • Administration  av betalning (analyserar vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig  genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av  kreditupplysningar ifrån kreditupplysningsbolag).

 • Administration och kommunikation med dig i avseende av ett reklamations- och garantiärende som rör ditt köp.

 • Kontroll av din adress mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.

Köpeavtalet som vi har ingått med dig.
Insamling  av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna slutföra våra  åtaganden mot dig som kund i köpprocessen. Vid ej samtycke om att lämna  uppgifter nekas köpet.
 
Fram tills dess att köpet har genomförts och leverans och betalning är slutförda. Därefter gäller en tid om 36 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsfel eller garantiärenden som uppstår.
Företagets rättsliga förpliktelser
För  att uppfylla rättsliga förpliktelser kan vi be behöva samla  personuppgifter. Detta enligt krav i lagar, domar eller  myndighetsbeslut.
Kraven  kan gälla vårt produktansvar eller säkerhet för dessa. Om det är  aktuellt kan det behövas ta fram allmän eller specifik kommunikation  till dig om produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra  skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.
Rättslig förpliktelse.
Viss  insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte  lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och köpet nekas. 
Bokföringslagen för företag kräver att räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i minst sju år.
 
För  övriga uppgifter gäller tills dess att köpet har genomförts (inklusive  leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.
Hantering av kundserviceärenden
 • Frågor till kundtjänst via t.ex. sociala medier, e-mail och chattfunktion. 

 • Utredning av eventuella klagomål, supportärenden och teknisk support.

 • Identifiering.

Berättigat intresse.
Behandling  som är nödvändig för att tillgodose både företagets och kunders  berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Fram till dess att ärendet är avslutat. 
Förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra/ förebygga och utreda brott mot företaget
Förhindra  missbruk av en tjänst eller för att förhindra/förebygga och utreda  brott mot företaget som kan strida mot lagstiftning.
Berättigat intresse.
Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter, samt utreda misstänkta brott.
Fram tills dess att ärendet är avklarat.
Mina Sidor
 • Skapandet av inloggningsfunktion.

 • Säkerställande av din identitet.

 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.

 • Betalningshistorik.

Insamling  som krävs för dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra  åtaganden om att tillhandahålla tjänsten ”Mina Sidor”.
Lämnas inte uppgifter kan inte åtaganden göras och du nekas tjänsten ”Mina Sidor”.
Tills dess att tjänsten avslutas, antingen av kunden själv eller pga. automatisk inaktivitet efter 36 månader.
Genomförande av tävlingar
 • Kommunikation  innan och efter deltagande i en tävling eller ett event, t.ex.  bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar.

 • Val av vinnare och förmedling av eventuella vinster.

 • Identifiering.

Berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av deltagande i tävlingar.
Under den tid tävlingen/eventet (inklusive utvärdering) pågår.
Marknadsföring av våra produkter
Vi skickar direktmarknadsföring via e-post med generella kampanjer och specifika erbjudanden.
Samtycke i samband med godkännande av våra villkor
Invänd mot vår direktmarknadsföring. Säg t.ex. upp prenumeration av vårt nyhetsbrev när du vill. 
Tills dess att samtycket dras tillbaka av kunden. Tas bort automatiskt efter inaktivitet under en period om 36 månader.

 

6. Segmentering

För  att uppfylla vissa ändamål segmenterar vi data som genereras ifrån  kunders köp. Detta gör vi för att på ett bättre sätt få en indikation  hur kunder upplever våra tjänster och produkter så att vi kan utveckla  och förbättra nuvarande sortiment. Kundinsikter som sparas är begränsade  och rör mest om ålder, kön och e-postadress. Baserat på tidigare  köphistorik kan även framtida erbjudanden ligga till grund för delar av  vår marknadsföring. 

I vår marknadsföring behöver vi även dessa uppgifter:

 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Feedback (t.ex. omdömen eller recensioner)
 • Köphistorik
 • Lokaliseringsdata
 • Adress
 • Tekniska data om de enheter som används och dess inställningar (t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, plattform)
 • Om  du loggat in med Facebook eller någon annan tredjepart - dina  intressen/vänner/likes på Facebook samt eventuella andra tredjeparter.

 

7. Cookies

Vid  besök av vår hemsida (www.fodralkungen.se) använder vi cookies, vilket  tillämpas för att få en bra funktionalitet i vår webshop och möjliggör  att du kan beställa saker ifrån varukorgen. Med hjälp av Cookies kan man  analysera dina köp och produktintressen.

 

8. Utlämning av uppgifter till andra företag

 

Personuppgiftsbiträden

I  många avseenden är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter  till andra företag. För att fullfölja vårt åtagande om att leverera en  beställd produkt delar vi dina personuppgifter till företag som är s.k.  personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde, ett företag,  hanterar information enligt våra instruktioner. Dessa företag är: 

 1. Transporter, logistikföretag och speditörer
 2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra företag inom betaltjänster)
 3. Marknadsföring (digital marknadsföring, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer)
 4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift och underhåll av IT-lösningar med tillhörande teknisk support) 

Personuppgifter  som delas med s.k. personuppgiftsbiträden som t.ex. transportföretag  och banker sker endast för ändamål som är förenliga med de ändamål vilka  vi har samlat in informationen om. Detta rör sig främst för att kunna  uppfylla våra åtaganden enligt lagda beställningar.

För att värna  om din säkerhet kontrollerar vi alla personuppgiftsbiträden i avseende  säkerhet och sekretess. Det finns skriftliga avtal mellan parterna,  Fodralkungen AB och personuppgiftsbiträden, i vilka utomstående företag  garanterar hög säkerhet för de personuppgifter som de behandlar. Här  regleras säkerhetskrav och begränsningar gällande personuppgifter.

 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi  delar även dina personuppgifter med företag som är självständigt  personuppgiftsansvariga. Detta är företag som vi inte har någon påverkan  på och hanterar således information utan vårt inflytande.

Självständiga personuppgiftsansvariga är:

 1. Statliga  myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är  skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
 2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter som t.ex. logistikföretag och speditörer
 3. Företag som erbjuder betallösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer

Viktigt  att poängtera är att när personuppgifter delas med ett företag som är  självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets  integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

9. Dina rättigheter

Fodralkungen  AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande  lagstiftning. Viktigt att känna till är att du som fysisk person har  vissa rättigheter. Nedan följer en genomgång av vilka dessa rättigheter  är, vad de innebär och hur du utövar dem.

 

Tillgång

För  att leva upp till de standarder den nya dataskyddsförordningen (GDPR)  innebär krävs full transparens. Vill du som konsument veta dina samlade  uppgifter har du rätt att begära dessa. Mottar vi en sådan begäran om  tillgång kan vi komma i kontakt med dig för ytterligare uppgifter för  att säkerställa att information lämnas till rätt person.

 

Rättelse

Behandlar  vi fel uppgifter om dig, t.ex. att vi inte har dina senaste aktuella,  kan du begära att dina personuppgifter rättas. Kom ihåg att du som  användare alltid kan gå in under ”Mina sidor” för att se eller uppdatera  dina uppgifter samt se tidigare beställningar. 

 

Radering och begräsning 

Du  kan när som helst begära att dina personuppgifter raderas eller  begränsas hos oss ifall du upplever att de behandlas fel enligt gällande  lagstiftning.

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din  begäran av radering eller begränsning av personuppgifter ifall det finns  legala skyldigheter som hindrar oss ifrån detta. Dessa skyldigheter  kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och  penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.  Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna  fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Skulle  en radering eller begränsning avslås kan vi i stället blockera  personuppgifterna i fråga så att de används till det syfte som den  legala skyldigheten avser. På så vis används de inte till andra syften  förutom det legalt skyldiga.

 

Invända mot direktmarknadsföring 

Dina  personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring (som t.ex.  nyhetsbrev via mail) om du invänder mot sådan behandling. Avsäger du vår  direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick  till dig. Önskar du fortfarande ha utskick i vissa kanaler behöver du  inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja  att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer,  t.ex. via e-post, men inte sms.

 

Automatiserat beslutsfattande

Du  har rätt att invända mot beslut som har fattats genom automatiserad  behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad  påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är  nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom  vid kreditansökningar).

 

Dataportabilitet

Det går  att begära att få uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en  annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering.

 

En förutsättning för dataportabilitet är dels att överföringen är tekniskt möjlig, men även kan ske automatiserad.

 

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du  har alltid som fysisk person rätt att lämna klagomål till  Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten ifall du upplever att dina  personuppgifter har hanterats felaktigt. 

 

10. Skydd av dina personuppgifter

Med  IT-system med hög säkerhet skyddar vi din integritet och tillgång till  personuppgifter. Vi värnar om din sekretess och säkerhet. Tack vare att  vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina  personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (t.ex. olovlig  tillgång, förlust, förstörelse eller skada) kan du alltid känna dig  trygg när du genomför köp hos oss. Endast de personer i fråga som  faktiskt behöver behandla dina personuppgifter, för att vi ska kunna  uppfylla vårt åtagande mot dig som kund, har tillgång till dem.

 

 

11. Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Lämna  in klagomål till Datainspektionen om du upplever att företag hanterar  personuppgifter på ett felaktigt sätt. Datainspektionen övervakar att  tillämpningen av lagstiftningen efterföljs. 

 

12. Kontakt

Vid  frågor om vår integritetspolicy och hur vi behandlar just dina  personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar  information nedan.

 

Fodralkungen.se

c/o Phonefix

Baldersgatan 18

761 50 Norrtälje

 

Organisationsnummer: 559234-4583

 

Kontakta oss: Info@fodralkungen.se